Da li postoji izravna ili neizravna veza između optimizma i razvoja gospodarstva? Neki bi vjerojatno rekli da ne postoji, jer kako bi jedan tako nemjerljiv pojam, osjećaj ili uvjerenje kao što je optimizam, imao veze i utjecaj na jednu tako mjerljivu i znanstveno dokazanu djelatnost kao što je gospodarstvo.

pesimizam i optimizamAli hajdemo vidjeti na jednom primjeru kako pesimizam zato može djelovati na privredu bilo na makro ili na mikro razini. Recimo, postoji jedna firma koja dosta dobro posluje, vlasnik je imao dobit prošle godine i čak je odlučio investirati jedan dio dobiti u širenje proizvodnje. Taj vlasnik se susretne sa jednim poznanikom, također poduzetnikom koji mu kaže: „Hej, jesi li čuo da se sprema velika kriza, u Americi se očekuje veliki pad BDP i velika nezaposlenost, vjerojatno će se se to odraziti i na Evropu pa i na naše tržište“. Naš glavni lik priče mu kaže na to: „Ma daj, a ja sam čak mislio širiti proizvodnju i uložiti novce. Sad ću odustati od toga i čekati neka bolja vremena, treba preživjeti i očuvati poslovanje“.

Eto kako jedna tvrdnja koja ne mora biti ni istinita ni dokazana, jedna priča koja se proširi u poslovnim krugovima, jedna sumnja i pesimizam koji zavlada, uzrokuje trenutno odustajanje od investicija, zaustavljanje protoka novca i kapitalarast i razvoj gospodarstva i odjednom, iako nije postojao ni jedan razlog za to, svi počnu štedjeti i zaustavljati razvojne procese. I naravno, dobijemo recesiju i krizu. Uzrokovanu jednim pesimističnim nagovještajem. Mediji jedva dočekaju takav scenarij jer zna se da crne vijesti najbolje povečavaju gledanost i tiražu. Za nastavak tog crnog scenarija ta priča više i nije potrebna jer su svi akteri na tržištu već zaustavili svoje djelatnosti i samim time zaustavili svaki razvoj. Nastao je jedan zatvoreni začarani krug koji se može prekinuti samo na jedan način. Kako?

Na isti način kako je i započeo ali u suprotnom smjeru.

smajlic, optimizamTreba pokrenuti pozitivnu priču, optimizam da će sve biti u redu i da se ne treba ničega bojati i odmah će svi pozitivno reagirati na to oslobađanjem protoka novca, podizanjem kredita i ulaganjem u širenje svoga biznisa. Povećati će sa automatski i zaposlenost, ljudi će imati više novca i više će se trošiti, porasti će kupovna moć i potrošnja itd.. Opet imamo jedna začarani krug ali sada pozitivni, koji se dalje odvija sam po sebi, inercijom.

To je jedan lanac koji je jako osjetljiv i ponekad je dovoljna jedna crna slutnja da ga prekine ali i samo jedna pozitivna priča, jedan optimističan nagovještaj da ga ponovno uspostavi i pokrene.

Poruka je da uvijek treba biti optimističan, čak i kad ti brojke i dokazi govore da nisi u pravu, jer optimizam je jedna vrsta goriva koje nas može pokrenuti i izvući iz kriznih situacija.

Categories: Blog