Protok novca

 Protok novca je važan kao i krvotok u našem organizmu. Novac mora kružiti, cirkulirati jer je on energija, i to pozitivna energija a znamo da energija nikad ne stoji, samo se se pretvara iz jednog oblika u drugi. Novac predstavlja potencijalnu energiju koji se pretvara u neki nama koristan oblik Read more…